N-VA vs PS: een ongelijke strijd?

De afgelopen maanden werd er vaak op ons geschoten omdat we zogezegd te weinig expertise in huis zouden hebben. Een stelling die ik helemaal niet bijtreed, wel integendeel. Op geen enkel moment in de onderhandelingen waaraan ik deelnam, had ik de indruk ‘onder’ te liggen, inhoudelijk noch politiek. De raadgevers die ons adviseren zijn van het allerhoogste niveau. Trouwens, het is nu al duidelijk dat de nieuwe universitaire fractiemedewerkers op de Kamerfractie echt ‘top of the bill’ zijn.

Maar wat ik niet ontken, is dat dat het PS apparaat een indrukwekkende moloch is. Niet te verwonderen dat men in N-VA kringen spreekt van ‘Das Machine’. Met 13 minister en staatssecretarissen in 5 regeringen en waarschijnlijk om en bij de 500 ‘cabinetards’ is de PS ongetwijfeld de grootste politieke werkgever van dit land, misschien zelfs van gans West-Europa. Met onze 2 ministers (Geert Bourgeois en Philip Muyters) en 61 cabinetards schenkt de N-VA maar klein bier. althans zo lijkt het op het eerste gezicht want het is uiteraard de kwaliteit die primeert.

In Vlaanderen heeft men echt geen 5 butlers nodig om zich minister te voelen.

PS: Ministers en Staatssecretarissen + Personeel

– Federale Regering: 5 mandaten, 207 cabinetards

Vice-Eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie: 84 (Laurette Onkelinx)

Minister van Pensioenen en Grote Steden: 38 (Michel Daerden)

Minister van Klimaat en Energie: 45 (Paul Magnette)

Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap: 18 (Jean-Marc Delizée)

Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding: 22 (Philippe Courard)

– Brusselse gewestregering: 2 mandaten, 60 cabinetards

Minister-President (Charles Piqué): 32

Staatssecretaris van Stedenbouw en Openbare Netheid (Emir Kir): 28

– Waalse regering: 4 mandaten, aantal cabinetards onbekend

Minister-President (Rudy Demotte)

Minister van economie en buitenlandse handel (Jean-Claude Marcourt)

Minister van lokale besturen en stedenbeleid (Paul Furlan)

Minister van sociale actie en volksgezondheid (Eliane Tillieux)

– Franse Gemeenschapsregering: 3 mandaten, aantal cabinetards onbekend

Minister-President (Rudy Demotte)

Minister van Hoger Onderwijs (Jean-Claude Marcourt)

Minister van Cultuur, Media, Welzijn en Gelijke Kansen (Fadila Laanan)

– Duitstalige gemeenschapsregering: 1 mandaat, aantal cabinetards onbekend

Minister-President (Karl-Heinz Lambertz)

N-VA: Ministers + Personeel

-Vlaamse Regering: 2 mandaten, 61 cabinetards

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Minister voor Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand (Geert Bourgeois): 33

Vlaams Minister voor Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening en Sport (Philippe Muyters): 28

PS: Kan iemand me helpen aan de cijfers van het aantal cabinetards van de Waalse en Franse Gemeenschapsregering? Die voor Vlaanderen worden elk jaar gepubliceerd in het beruchte STUK 35 van het Vlaams Parlement, maar aan de overkant van de taalgrens doet men dit niet.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s