Maddensdoctrine toegepast

 De Leuvense professor Bart Maddens is bekend om zijn Maddensdoctrine, waarbij hij pleit voor een maximale uitoefening van de Vlaamse Gemeenschaps- en Gewestbevoegdheden, op het randje en erover. Ik diende samen met Daphné, Sarah en Reinhilde een wetsvoorstel in dat de Maddensdoctrine in de praktijk omzet. Via het invoeren van het concept van ‘studiekaarten’ (naar analogie met de ‘arbeidskaarten’) moeten de Gemeenschappen maximale zeggenschap krijgen over de studentenmigratie. De uitreiking van een studiekaart door de Vlaamse Gemeenschap gaat zo voor op het uitreiken van een verblijfstitel door de federale Dienst Vreemdelingenzaken. Kortom, ons voorstel behelst een maximale invulling van de onderwijsbevoegdheid van de Gemeenschappen met als doel van studentenmigratie een succesverhaal van ‘brain gain’ te maken.

Uit De Morgen van vandaag:

Steeds meer buitenlandse studenten in Belgisch hoger onderwijs

Brussel l Het aantal buitenlandse studenten aan de Belgische universiteiten en hogescholen blijft stijgen. Maar ons land heeft nog altijd niet de EU-richtlijn over vreemde studenten omgezet. Theo Francken (N-VA) pleit voor een nieuw systeem om misbruik van studentenvisa tegen te gaan.

Door Steven Samyn

Steeds meer buitenlandse studenten volgen in ons land hoger onderwijs. Dit academiejaar nemen voorlopig al 10.747 studenten van 140 verschillende nationaliteiten deel aan een basisopleiding (bachelor of master) in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Dat zijn er bijna 1.000 meer dan vorig jaar. 10 jaar geleden waren het er nog geen 4.000. Deze cijfers houden geen rekening met de studenten die doctoreren en ongeveer 7.000 jongeren die in het kader van een Erasmusproject naar ons land komen.

De Universiteit Gent zag het aantal buitenlandse studenten dit academiejaar stijgen van 1.442 tot 1.535. Daaronder zijn er niet alleen 618 Nederlanders, maar ook 44 Chinezen, 41 Ethiopiërs en 41 Kameroenezen. “We zien duidelijk meer aanvragen van buitenlandse studenten dan in het verleden”, bevestigt Valère Meus van de Dienst internationale betrekkingen aan de UGent. “Sinds de financiële crisis zijn er ook een pak meer kandidaten dan vroeger die in Europa willen studeren omdat de universiteiten in de VS minder middelen hebben voor studiebeurzen. Af en toe worden we geconfronteerd met golven van studenten waarvan we weten dat de inschrijvingen niet correct gebeuren. Vooral uit Afrikaanse landen.”

Eind 2004 werd een Europese richtlijn goedgekeurd over de voorwaarden waaraan studenten van buiten de EU moeten voldoen om in de Europese Unie te kunnen studeren. Die richtlijn moest uiterlijk begin 2007 omgezet zijn, maar meer dan drie jaar later is dat nog altijd niet gebeurd. Toenmalig minister van Asiel en Migratie Annemie Turtelboom (Open Vld) werkte in 2008 wel een voorontwerp van wet uit om de EU-richtlijn om te zetten. Kandidaten zouden een medisch attest moeten voorleggen, een ziekteverzekering aangaan en hun inkomen bewijzen. Daarnaast zouden hun studieresultaten opgevolgd worden.

Ambassades en consulaten proberen in het buitenland valse visumaanvragen voor studenten op te sporen. Na het ontdekken van fraude door Chinese studenten werd bijvoorbeeld beslist dat alle kandidaten in China een gesprek moeten hebben alvorens ze een studentenvisum kunnen aanvragen.

Volgens N-VA-kamerlid Theo Francken moet België proberen de beste studenten aan te trekken. “Dat kan echter alleen als we ook de misbruiken tegengaan.” Hij heeft een wetsvoorstel klaar om een systeem van ‘studiekaarten’ in te voeren. “De federale Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), noch de gemeenschappen die bevoegd zijn voor onderwijs beschikken vandaag over de nodige middelen om controles uit te voeren”, aldus Francken. “DVZ heeft bijvoorbeeld geen zicht op het onderwijsparcours van de buitenlandse studenten. Er zijn gevallen bekend van studenten die vijf keer een jaar opnieuw doen. Vandaag wordt hun visum zelden stopgezet. In de kamercommissie Naturalisaties zie ik soms dossiers passeren van studenten die ettelijke jaren in ons land verblijven zonder dat ze een diploma hebben gehaald.”

Francken wil de gemeenschappen verantwoordelijk maken voor het uitreiken van studiekaarten. Het toekennen van het verblijfsrecht volgt uit de afgifte van die kaart, aldus de N-VA’er. Een controlecel binnen het Vlaams departement onderwijs moet alles opvolgen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s