Waarom een illegalenboete een goed idee is

Er is ophef ontstaan over mijn voorstel om een boete van 200 euro voor mensen zonder papieren die overlast bezorgen in te voeren. Dit is voor een deel te wijten aan onduidelijkheid. Ik zet hierbij alles nog even op een rijtje:

N-VA pleit voor het invoeren van een boetesysteem met onmiddellijke inning voor illegale immigranten die meermaals een Bevel om het Grondgebied te Verlaten (BGV) negeerden. Actieve opsporing is niet het doel, wel de harde kernen van illegale delinquenten in de grootsteden aanpakken. Zij profiteren enorm van de straffeloosheid die er heerst (ze lachen met een BGV en zijn niet verwijderbaar owv Algerijnse, Tunesische of Marokkaanse nationaliteit en het gebrek aan terugnameovereenkomsten met deze landen).

Argumenten pro:

1/ Het aantal uitgereikte Bevelen om het Grondgebied te Verlaten (BGV) stijgt naar ’n recordhoogte: van 28.000 in 2010 tot 48.000 in 2011.

2/ Volgens een studie van het toonaangevende European Migration Network volgt amper 15% dit Bevel op. Bij de Marokkanen is dit slechts 7%; bij de Algerijnen 1.6% (en dit zijn de grootste groepen).

3/ Het zeer recente arrest van het Europese Hof van Justitie dd. 6 december 2012 stelt dat een nationale wettelijke regeling die voorziet in een boete die kan vervangen worden door een uitwijzing niet in strijd is met Terugkeerrichtlijn 2008/115. Ons voorstel kleurt dus binnen de Europese lijnen.

4/ Illegaal verblijf is vandaag reeds strafbaar gesteld in Art. 75 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 . Dit wetsartikel wordt echter niet toegepast in de praktijk: Naast de algemene strafbaarstelling van illegaal verblijf, bevat de Vreemdelingenwet ook reeds verschillende mogelijkheden om een administratieve boete op te leggen. Ook deze bepalingen worden in de praktijk echter niet toegepast, omdat een uitvoeringsbesluit al jaren ontbreekt

Vreemdelingenwet voorziet nu al dat bijvoorbeeld boete van € 200 kan worden opgelegd:

– wanneer vreemdeling het land niet binnenkomt via een van de toegelaten grensdoorlaatposten (Zie: Artikel 4bis Vreemdelingenwet)

– wanneer EU burger of zijn gezinslid niet beschikt over nodige documenten om grondgebied binnen te komen (Zie: Artikel 41 en artikel 42 Vreemdelingenwet)

5/ Maggie’s eigen administratie, de Dienst Vreemdelingenzaken schreef reeds een KB uit waarbij ze zelf aandringt om administratieve geldboetes te kunnen uitschrijven van 200 EUR. Zo zou de wettelijke mogelijkheid ook eindelijk operationeel worden.

6/ Dit KB wordt expliciet vermeld in fiche 42 van het witboek van de FOD Binnenlandse Zaken, overgemaakt aan formateur Di Rupo. We lezen in het witboek dat het KB zelfs reeds werd overgemaakt aan haar voorganger Wathelet en ook al een positief advies bekwam van de Inspectie Financiën en van de diensten van de Begroting. Alles ligt dus klaar zodat Maggie het snel kan verzenden naar de afdeling Wetgeving van de Raad van State voor advies.

7/ De grootste politievakbond is dit idee genegen, evenals de korpschef van Antwerpen, mits duidelijke afspraken mbt inning. De frustratie bij de politie is nu immens groot. Elke maatregel is goed. Het tegenargument van Maggie kan dus van tafel worden geveegd (“Maggie De Block is niet overtuigd van het nut van zulke boetes. “We willen de politie niet opzadelen met een karrenvracht werk om uiteindelijk hier en daar een boete te innen”, luidt het.”)

8/ In Nederland wordt momenteel een soortgelijk systeem ingevoerd (met steun van de PVDA), met boetes tot zelfs 3.900 euro. Ook hier gaat het niet om boetes ter ‘actieve opsporing van illegalen’.

9/ Naast de boetes moet er ook steeds een inreisverbod opgelegd worden aan illegalen die keer op keer de Bevelen naast zich neer leggen, zodat zij na verwijdering niet onmiddellijk naar België kunnen terugkeren.

10/ Het klopt dat je ‘een kei niet kan stropen’ maar de echte overlastgevallen hebben wél geld door hun criminele activiteiten (drugsdealen, diefstal, etc etc).

11/ Het klopt voor een deel ook dat dit maar een pleister op een houten been is en dat onmiddellijke uitwijzing het doel moet zijn maar daar knelt net het schoentje, het uitwijzingsbeleid naar de Maghreb is zo goed als onbestaande.

LET WEL:

1/ Dit voorstel staat niet in het regeerakkoord (maar ja de euthanasiewet ook niet en daarom wil vld een alternatieve meerderheid op de been brengen, dixit Bart Tommelein)

2/ Het afsluiten van terugnameovereenkomsten is natuurlijk veel belangrijker maar hier wachten we al jaren op zonder de minste vooruitgang.

3/ Voorstel is onmiddellijke inning naar voorbeeld van Franse wegovertreders op Belgische autosnelwegen.

4/ Zero Tolerance, ook voor kleine criminaliteit, dat is de belofte van De Croo en Open VLD (DS 14/04/12): nu kan men de daad bij het woord voegen. ‘De straffeloosheid voor wat sommigen kleine criminaliteit noemen, moet verdwijnen. Want kleine criminaliteit kan grote gevolgen hebben. Dit is de lakmoesproef voor 2014.’

5/ Maggie verschuilt zich achter juridische argumenten: discussie over het feit of uit de bestaande art. in de vreemdelingenwet een algemene rechtsbasis kan worden afgeleid om een administratieve geldboete op te leggen aan elke vreemdeling die illegaal op het grondgebied verblijft.

Repliek: Nog maar eens bewijs dat we nood hebben aan nieuw, duidelijk migratiewetboek. Volgens N-VA bestaat de rechtsbasis vandaag wel degelijk; als constructieve oppositiepartij hebben we echter ook een wetsvoorstel uitgeschreven om het principe van administratieve boetes nog explicieter in vreemdelingenwet te verankeren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s