Arnault

De zaak rond Bernard Arnault begin enorme proporties aan te nemen, al meer dan 500 rijke Fransen zouden de Belgische nationaliteit hebben aangevraagd. Ik verduidelijk graag nogmaals mijn standpunt:

1/ Ik ben het eens met het advies van DVZ om hem nu geen nationaliteit
toe te kennen wegens geen 3 jaar verblijf. Dit is perfect logisch
aangezien de aanvraag nog obv de oude wet gebeurde en daar is 3 jaar
verblijf ALTIJD een voorwaarde ook bij de spoedprocedure via de Kamer,
de naturalisatie genaamd (2 jaar voor vluchtelingen en staatlozen).

2/ Op basis van de nieuwe wetgeving die in werking treedt op 1 januari
is er geen minimale verblijfsduur meer opgelegd. Dit betekent dat men
ook met enkele maanden verblijf in België een naturalisatie kan
krijgen.

3/ Op basis van de nieuwe nationaliteitswet is er voor de
spoedprocedure via de Kamer misschien geen minimale verblijfsduur meer
vereist, het is daarentegen wél nodig om ‘bijzondere verdienste aan
het land’ te kunnen aantonen.
Dit betekent concreet volgens de WET:
Nieuw wetboek Belgische nationaliteit:
“Art. 19. § 1. Om de naturalisatie te kunnen aanvragen, moet de belanghebbende:
1° de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
2° wettig verblijven in België;
3° en aan België buitengewone verdiensten hebben bewezen of kunnen
bewijzen op het wetenschappelijk, sportief, of sociocultureel vlak en
daardoor een bijzondere bijdrage kunnen leveren voor de internationale
uitstraling van België;
4° en met redenen omkleden waarom het voor hem zo goed als onmogelijk
is om de Belgische nationaliteit te verkrijgen door het afleggen van
een nationaliteitsverklaring overeenkomstig artikel 12 bis.
Om zich te kunnen beroepen op buitengewone verdiensten, moet de
belanghebbende op straffe van onontvankelijkheid volgende elementen
kunnen aantonen:
1° in het geval van buitengewone verdiensten op wetenschappelijk vlak:
een doctoraatstitel;
2° in het geval van buitengewone verdiensten op sportief vlak: het
halen van de internationale selectiecriteria of de door het BOIC
opgelegde criteria van een Europees Kampioenschap, een
Wereldkampioenschap of de Olympische Spelen, of zich in het geval
bevinden dat de federatie van de betrokken sporttak van oordeel is dat
hij of zij een meerwaarde kan betekenen voor België in het kader van
de voorronde of het eindtoernooi van een Europees Kampioenschap, een
Wereldkampioenschap of de Olympische Spelen;
3° In het geval van buitengewone verdiensten op sociocultureel vlak:
de eindselectie van een internationale cultuurwedstrijd gehaald hebben
of internationaal geprezen worden omwille van zijn verdiensten op
cultureel vlak of omwille van zijn sociale en maatschappelijke inzet.”

Het is dit laatste puntje (‘de sociale en maatschappelijke inzet’)
waarover de emoties hoog oplaaien. Tijdens het Kamerdebat over de
nieuwe nationaliteitswetgeving (waar de N-VA voor stemde met 1
symbolische onthouding) liet ik weten dat voor ons ‘maatschappelijke
inzet’ ook doelt op economische inzet en meerwaarde. De PS en in hun
slipstream de rest zijn het hiermee niet eens.

CONCLUSIE:
Op basis van de nieuwe wet kan Arnault genaturaliseerd worden volgens de N-VA.

Voorwaarden:
1/ Hij moet de economische meerwaarde voor België aantonen en
omstandig motiveren.
2/ Hij mag in het verleden geen sociale of fiscale fraude hebben
gepleegd, zoals de nieuwe nationaliteitswet ook uitdrukkelijk vereist.
3/ Indien hij valse informatie zou gebruiken om zijn
naturalisatieaanvraag te ondersteunen (bvb om zo snel mogelijk
Monegask te worden), zal zijn nationaliteit later terug kunnen worden
ingetrokken (zoals nu ook expliciet in de nieuwe nationaliteitswet
wordt bepaald).
Artikel 23, § 1, 1°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van
27 december 2006, wordt vervangen door wat volgt:
“1° indien zij de Belgische nationaliteit hebben verkregen ten gevolge
van een bedrieglijke handelwijze, door valse informatie, het plegen
van valsheid in geschrifte en/of het gebruik van valse of vervalste
stukken, door identiteitsfraude of fraude bij het verkrijgen van het
recht op verblijf;”.

Er wordt me door sommige media verweten een ‘bocht’ te maken in dit dossier. Ik zie de bocht niet. Iemand die fraudeert (moordt, verkracht, …) wordt niet genaturaliseerd, vandaag niet, morgen niet, nooit. Dat is toch logisch.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s