De Migratie-industrie

Morgen treedt één van de grootste hervormingen ooit in vreemdelingenzaken in werking. Weg met de ‘migratie-industrie’ zoals Sarah Smeyers en ik het omschreven in ons boek ‘Land zonder grens’. Na de vele mislukte pogingen in het verleden wordt ein-de-lijk komaf gemaakt met de lucratieve asiel- en migratiebusiness via het pro Deo-stelsel. Iedere onvermogende blijft recht hebben op een pro Deo-advocaat maar de misbruiken en procedureslagen worden financieel fors ontmoedigd.

Sinds 1 maart 2015 moeten vreemdelingen eindelijk betalen voor verblijfsaanvragen, vanaf 1 september 2016 wordt het puntensysteem voor pro Deo aangepast. Beide ‘high impact’-maatregelen zorgen voor minder procedures, een betere kwaliteit van de dossiers en dus minder wachtlijsten en achterstand in vreemdelingenzaken. Zo moet het deze regering lukken om tegen eind 2017 zo goed als alle achterstand in vreemdelingenzaken weggewerkt te hebben. Dát zou pas historisch zijn.

Bedankt Koen Geens voor dit moedig initiatief en voor de uitstekende samenwerking.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de pro Deo-nomenclatuur (vergoedingssysteem pro Deo-advocaten):

  • Aanpak meervoudige asielaanvragen door het herleiden van de puntenvergoeding wanneer er geen nieuwe elementen worden aangehaald. In de administratieve fase bij het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen: vanaf de tweede asielaanvraag wordt de basis (3 punten) niet toegekend, behoudens bij aangetoonde significante tijdsinvestering en bij inoverwegingname (nieuwe elementen dus door CGVS beoordeeld, niet door Bureau Juridische Bijstand).
  • Men krijgt een vergoeding per aangevat uur gehoor op het CGVS, met een basis van 3 punten in tegenstelling tot de huidige forfaitaire vergoeding van 15 punten.
  • Beroepen in volle rechtsmacht en annulatieberoepen: Indien een onontvankelijke procedure werd ingeleid, worden de punten (basis en verzoekschrift) herleid tot maximaal 2 punten. Indien het beroep niet op de rol wordt geplaatst zonder dat dit werd geregulariseerd, of bij vaststelling van een kennelijk onrechtmatig beroep overeenkomstig artikel 39/73-1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen worden géén punten toegekend.
  • Aanpak meervoudige regularisatieaanvragen (9bis en 9ter) door het herleiden van de puntenvergoeding wanneer er geen nieuwe elementen worden aangehaald of bij herhaalde procedures, in de zin van de wet “opslorpende procedures”, ingediend door eenzelfde advocaat.
  • Onontvankelijke en meervoudige migratieberoepen (annulatieberoepen) aanpakken door het herleiden van de puntenvergoeding. Ten aanzien van procedures tegen de tweede en volgende negatieve beslissing op dezelfde rechtsgrond worden de punten herleid tot maximaal 2 punten behoudens wanneer wordt aangetoond dat er betekenisvolle nieuwe elementen werden aangebracht in de aanvraag die tot de bestreden beslissing heeft geleid.
  • Geen extra punten meer voor een zitting (zodat het aantal onterechte vragen voor een zitting afneemt), wat de schriftelijke procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen versnelt.
  • Vermindering van de punten voor een beroep ‘Uiterst Dringende Noodzakelijkheid’.
  • Geen vergoeding bij kennelijk onrechtmatige beroepen of beroepen die wegen fouten niet op de rol geplaatst worden.
  • Voorlopige maatregelen (in UDN) leveren slechts één extra punt meer op.

Vergoedingen

Justitie krijgt elk jaar een gesloten enveloppe, waarmee de pro Deo-vergoedingen moeten worden uitbetaald. De waarde van 1 punt hangt aldus af van het aantal zaken, die moeten worden vergoed. De laatste 5 jaar schommelde de waarde van het punt altijd rond de 25 Euro.

De totale kost van pro Deo bedroeg ongeveer 78 miljoen EUR in 2014, 72 miljoen EUR in 2015 en is begroot op ongeveer 73 miljoen EUR in 2016. 1/4de tot 1/3de van alle pro Deo’s betreffen vreemdelingenzaken.

BEF-ADVOCAAT-GERECHTSHOF-GRONINGEN-TOGA

NLD-20040204-GRONINGEN: Toga met bef. ANPFOTO KOEN SUYK

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s