Regularisatie

Regularisatie.

Hoe fel de linkse partijen er tegen te keer gaan in het geval van zwartgeld van zelfstandigen, des te feller pleiten ze ervoor in het geval van personen in illegaal verblijf. Logisch, want in hun denkwereld is “niemand illegaal”, hoewel de wet daar duidelijk anders over denkt. Onder de deskundige leiding van links werd het regulariseren van illegalen in dit land dan ook tot een ware kunst verheven.

In de twee massa-regularisatie-campagnes, die doorgevoerd werden onder de regeringen Verhofstadt 1 en Van Rompuy 1, kregen telkens vele duizenden illegalen een verblijfsvergunning in de bus.
En helaas voor de brave burger, bevond die bus zich meer dan eens in één van onze gevangenissen. Maar liefst 669 illegalen, veroordeeld voor inbraken, diefstal, drugsfeiten of slagen en verwondingen, werden door de Franstalige christen-democraat Melchior Wathelet Jr. geregulariseerd, sommigen nog terwijl ze in de cel zaten, tot consternatie van de gevangenisdirecteurs en cipiers die hen dat heugelijke nieuws moesten melden.

Vandaag krijgen illegale criminelen in de gevangenis een gans ander ticket in de bus. Geen vrijbrief meer voor verblijf in onze samenleving, met volledige toegang tot onze sociale zekerheid er bovenop, maar wel een enkeltje richting thuisland, met een inreisverbod voor de hele Schengenzone erbovenop. Ziedaar het verschil tussen een rechtse Staatssecretaris van Asiel en Migratie, en een linkse.

Maar ook een rechtse Staatssecretaris mag niet ongevoelig zijn voor individuele gevallen, die duidelijk behartenswaardig zijn. Ik mag dan hard zijn, ik heb ook een hart. Zeker indien ik de puinhoop van vroeger aanschouw, met duizenden verblijfsprocedures die vaak jarenlang aanslepen. Allemaal tijd, waarin mensen zich ter goeder trouw integreren in hun buurt en waarin hun kinderen naar school gaan, in vlekkeloos Nederland/Frans/Duits. Dus ja, ook ik regulariseer. Sterker, zolang de administratieve puinhoop uit het verleden niet integraal is opgekuist (excusez-le-mot), blijft regularisatie op individuele basis nodig. Want de overheid draagt ook zelf een morele verantwoordelijkheid in de integratie die personen hebben opgebouwd tijdens een lange verblijfsprocedure.

Daar moet respect voor opgebracht worden. En dan doen ik dan ook. Als ik vorig jaar aan 1.853 personen een machtiging tot verblijf heb toegekend, dan was dat bijna altijd om die reden.

Sommigen mogen elk daarvan schandalig vinden, dat raakt mijn koude kleren niet. Want ik zeg u, met de hand op het hart: u had ze zelf ook getekend. Omdat die aanvragen nu eenmaal eerlijk zijn.

Puinhopen ruimen, daar gaat het dus om. En om succesvol te kunnen dweilen, is vereist dat eerst de kraan zelf wordt toegedraaid. Daar ben ik dan ook mee begonnen, meteen na mijn aantreden. Ik heb een retributie ingevoerd van 350 euro, die personen moeten betalen vooraleer een regularisatie-aanvraag te kunnen indienen. Tegelijk was ik van meet af aan duidelijk dat er enkel op een strikt individuele basis geregulariseerd zou worden en slechts indien er sprake is van werkelijke integratie tijdens legaal verblijf. Die dubbele boodschap heeft meteen effect gehad. Het aantal nieuwe aanvragen stuikte ineen, terwijl tegelijk de kwaliteit ervan toenam. In 2014 werden er nog 9.867 aanvragen ingediend (medisch en humanitair). In 2017 was dat al teruggevallen tot 3.980. Zo kon mijn administratie de achterstand te lijf gaan. Met resultaat. Dit jaar wordt die volledig weggewerkt (9Bis is al weggewerkt), wat historisch is als je ziet waar we van komen.

Voortaan krijgen mensen snel een antwoord, snelle duidelijkheid, waarbij een ja een ja is, maar een neen ook een neen. Zoals het hoort in een moderne rechtstaat.

Dank voor jullie vertrouwen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s