Dublin Griekenland

Beste vrienden,

Deze week is een cruciale week in de strijd tegen asielshopping (het indienen van opeenvolgende asielaanvragen in verschillende landen). Om te weten waarom neem ik u even mee zeven jaar terug in de tijd. Op 21 januari 2011 werd ons land in de zaak M.S.S. tegen België door het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg veroordeeld voor het terugsturen van een asielzoeker naar Griekenland in het kader van de Dublinovereenkomst, omdat hij daar eerder asiel had aangevraagd. Griekenland had toen nog geen opvangsysteem. Het land had de Europese fondsen daarvoor simpelweg aan andere zaken besteed. Het Hof oordeelde dat Griekenland “door zijn gebrek aan actie” de asielzoeker had blootgesteld aan “levensomstandigheden die oplopen tot mensonterende behandeling”.

Die interpretatie van het EHRM ging ver, héél ver. Een Staat kon iemand nu al ook al gaan ‘mishandelen’ door gewoon niets te doen, een voorbeeld van hoe ver de rechtspraak over het folterverbod vervat in art. 3 EVRM ondertussen is doorgeschoten. Dit alles was natuurlijk de verantwoordelijkheid van Griekenland, maar toch werd ook ons land veroordeeld omdat we de asielzoeker via de Dublintransfer naar Griekenland ‘onrechtstreeks’ hadden blootgesteld aan die “mensonterende behandeling”. Verdict: 25.900 euro schadevergoeding te betalen aan de asielzoeker, waarvan 1000 door Griekenland en 24.900 door België!

Nog erger dan de boete was het feit dat het EHRM hiermee eigenhandig Dublin-transferts naar Griekenland onmogelijk had gemaakt voor alle Europese lidstaten. Het Hof had zo een gat in de haag van de Europese grensbescherming geknipt op een cruciale plaats: Griekenland. Vòòr dat arrest was Griekenland een onaantrekkelijk bestemming geweest voor illegale migranten, want een elektronische vingerafdruk van dat land betekende het einde van de droom om in West-Europa een asielaanvraag in te dienen.

Met dat fatale arrest transformeerde het EHRM Griekenland op slag in een vrijblijvend en dus bijzonder aantrekkelijk transitland op weg naar West-Europa. De gevolgen laten zich raden: gestaag stijgende illegale transitmigratie door Griekenland vanaf 2011, culminerend in de Europese migratiecrisis van 2015, toen meer dan een miljoen mensen via dat land zonder visum (en dus illegaal) de Schengenzone binnendrongen.
Zolang de Dublintransferts naar Griekenland niet consequent worden hervat, zal dat land kwetsbaar blijven voor illegale bootmigratie, omdat het gepercipieerd wordt als ‘poort naar Europa’.

Griekenland moet opnieuw de terminusbestemming worden die het was vòòr 2011, opdat de mensensmokkelmaffia het land links zou laten liggen. De Europese Unie en de Europese landen hebben dan ook sinds 2015 enorm veel inspanningen geleverd om een deftig asiel- en opvangsysteem van Griekenland op te bouwen. Ook ons land, onder meer door zelf medewerkers van onze asiel- en opvangdiensten naar daar te sturen.

Met succes, want sinds 15 maart 2017 kunnen de Europese landen opnieuw Dublintransferts doen naar Griekenland, zij het enkel van asielzoekers die na die datum in Griekenland waren toegekomen en geregistreerd.

Asielzoekers die illegaal de Schengenzone binnenkomen via Griekenland en op eigen houtje doorreizen naar Brussel, krijgen dus voortaan opnieuw een ‘Dublinweigering’. Deze week is in dat opzicht een cruciale week want de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zal in algemene vergadering oordelen over het eerste beroep tegen zo’n weigering. De zaak kwam gisteren om 16u op zitting. Ik verwacht eerstdaags een uitspraak.

Ons dossier is zeer goed gestoffeerd. We steunen op aanbevelingen van de Europese Commissie en de praktijken van de andere Europese landen.

Als de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de Dublintransfert naar Griekenland goedkeurt, dan zetten we een nieuwe stap in de strijd tegen asielshopping, die in 2015 tot zulke grote chaos heeft geleid.

Zo’n arrest zou tevens een zeer belangrijk signaal betekenen naar de mensensmokkelmaffia dat het toe-leiden van illegale migranten via Griekenland naar ons land niet loont.

Duimen dus. 👍

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s