Kerntaken van de overheid

Beste vrienden,

Lange post, maar lees het toch maar even, het gaat over de kerntaken van de overheid, een cruciaal debat want de overheid geeft veel te veel geld aan details en vaak te weinig aan de essentie.

‘Dienst Vreemdelingenzaken trekt het niet meer.’
‘Visa gezinshereniging automatisch toegekend.’
‘Dienst Vreemdelingenzaken knoeide met gezinsherenigingen.’

Een rapport van het Rekenhof legt de structurele problemen op de Dienst Toegang en Verblijf op de Dienst Vreemdelingenzaken bloot. Door acute personeelstekorten krijgt men niet alle dossiers behandeld. Hierdoor kiest men ervoor de moeilijke en twijfelachtige dossiers te onderzoeken en de ‘evidente’ – waar geen problemen verwacht worden – zo te laten lopen. Door de huidige regelgeving krijgt men dan na 6 (Belg en EU) en 9 (Derdelanders) maanden sowieso een automatische goedkeuring via de gemeente. De hoofdreden voor deze toch wel bedenkelijke praktijk: zwaar personeelstekort.

Belangrijke bedenkingen:
1/ Ik heb altijd gevochten voor extra personeel, dit is er ook gekomen met forse versterkingen op asiel, terugkeer en verblijf. Toch was dit vaak enkel tijdelijk want de vele pensioneringen, burn-outs, niet-vervangingen, besparingen, moeizame aanwervingen via SELOR, tekort aan goede kandidaten/arbeidsmarktschaarste, … gooiden roet in het eten.

2/ Als ik de laatste twee jaar geld bij vroeg aan de kern, kreeg ik telkens een botte njet, want ‘Francken had toch al zoveel bij gekregen voor de asielcrisis’. Dat de asielcrisis ons totaal ongewild overviel (bedankt Merkel) en dat de asieldiensten totaal niets te maken hebben met de diensten Gezinshereniging, wou niemand begrijpen. Ik had al genoeg gekost en moest stoppen met zagen. (Op een bepaald moment moest ik zelfs 40 mio € besparen puur en simpel omdat De Croo dat ook moest doen op ontwikkelingssamenwerking. Blauw moet besparen dan geel evenveel. Pure politieke redenering die geen enkele steek hield. Gewoon slecht bestuur. Ik heb dat altijd geweigerd om uit te voeren. Mijn asielcentra lagen toen nog pompvol. Dit is trouwens een van de redenen van de huidige opvangcrisis. Mijn collega’s die me steeds dwongen tot onmogelijke directe besparingen op asiel. Ik kreeg maar budget voor 16.000 plaatsen op een jaar en had nog meer dan 20.000 mensen in de asielopvang liggen. Tja.)

3/ De maximale behandelingstermijn van de aanvragen voor gezinshereniging heb ik een paar jaar geleden al opgetrokken van 6 maanden naar 9 maanden, net omdat de werklast veel te hoog lag. Hierdoor zijn nog grotere malheuren vermeden.

4/ De automatische toekenning na het overschrijden van de behandelingstermijn is recent vernietigd door het Europees Hof van Justitie (zaken Diallo vs België en X vs België). Het Hof oordeelt dat er altijd een controle van de voorwaarden tot gezinshereniging moet zijn, ook na het verstrijken van de 6/9 maanden-termijn. Ik heb dit ook opgenomen in mijn wetsvoorstel tot verstrenging van de gezinshereniging dat gisteren nogmaals besproken is in de Kamer en opnieuw naar de Raad van State gestuurd is (owv politieke vertragingsmanoeuvres).

Deze arresten zijn op zich goed nieuws, maar lossen natuurlijk het acute personeelsprobleem niet op.

5/ Ik heb samen met Sander Loones een begrotingsamendement ingediend om extra geld te voorzien voor de dringende personeelsversterking op de Dienst Toegang en Verblijf van de DVZ. 3 mio € dwz een 80-tal personeelsleden extra.

6/ De kersverse MR begrotingsminister David Clarinval zegde dit geld tot drie maal publiek toe. Maar wat blijkt nu?! Dit geld is helemaal niet voor de Dienst Toegang en Verblijf, maar nog maar eens voor de Dienst Asiel van de DVZ, want ook daar is het alle hens aan dek. De asielcrisis woedt in alle hevigheid en blijft woeden, deze maand al meer dan 2.000 asielaanvragen!

7/ De minister heeft zich dus schromelijk vergist. Wat nu? Ik blijf aan de kar trekken en ook mijn opvolgster Maggie De Block doet dit. Hopelijk binnenkort eindelijk wat goed nieuws. En de goedkeuring van mijn belangrijk wetsvoorstel.

Conclusie van dit verhaal:
De volgende regering – die er hopelijk zo snel mogelijk komt – moet fors investeren in de werking van de Dienst Vreemdelingenzaken. Een streng, maar rechtvaardig migratiebeleid begint bij een goed werkende administratie.

Dit kost geld, maar mensen zomaar binnenlaten kost nog veel meer. Ik zie strengere grensbewaking net als een noodzakelijke investering in onze toekomst. Als een echte KERNTAAK van de overheid. U ook?

95631D5B-9150-4D54-9D6E-DAA950EC437D

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s