Voor een veilig en vrij Vlaanderen

Mijn beknopte toespraak over veiligheid en vrijheid kende enige bijval op het congres. Ik geef ze hier graag mee voor de mensen die er niet konden zijn.

👇👇👇

Beste Vlaamse vrienden,

Sinds de Russische invasie in Oekraïne staat het Westen onder druk. Autocratische regimes nemen onze manier van leven in het vizier. Onze democratie ZELF ligt onder vuur.
15% van de Vlamingen wil dat het leger ons land overneemt. Onze generaals moeten het land niet overnemen. BEKWAME en VERKOZEN politici moeten de rampzalige Vivaldi-regering overnemen.
Onze Defensie moet wél haar werk kunnen doen. Dat kan enkel mits een duidelijk financieel groeipad naar 2% van het BBP tegen 2030. Enkel zo komen we onze afspraken na en garanderen we onze internationale veiligheid.

Onze democratie staat onder druk door duistere krachten van buiten, maar ook van binnen. De NARCO onderwereld wordt steeds agressiever in de bovenwereld. Onze voorzitter en zijn familie worden bedreigd. Maar hij en wij geven niet op. De strijd tegen de narco terreur willen we winnen door de oprichting van een speciaal agentschap voor de oorlog tegen drugs naar analogie met de Amerikaanse DEA.
Wij laten ons NIET intimideren.

Antwerpen – deze prachtige stad – heeft de afgelopen jaren heel wat meegemaakt. Voor de druglords waren er de IS strijders. En ook hier is de dreiging niet weg. Velen keerden terug. Sommigen werden zelfs actief teruggebracht door De Croo & co. En dat omwille van ‘de mensenrechten’. Wij zien het totaal anders. Dergelijke monsters moeten ginds berecht worden en hun Belgische nationaliteit moet ontnomen worden.;
Als je kiest voor islamterreur, kan GEEN lid meer zijn van onze club.

En laten we eindelijk een einde maken aan het taalshoppen in gerechtszaken. Zware criminelen uit de Vlaamse Rand proberen zo hun straf te ontlopen. Denk aan de zaak rond de moord op de Brabantse politieagente Kitty Van Nieuwenhuyse.
Stop het taalshoppen.

Wie denkt aan Kitty, denkt aan geweld op politie. Met ‘Fuck you flik’ hebben de politievakbonden vorige week een boekje uitgebracht met getuigenissen over geweld op politie. Schokkende verhalen. Wij eisen de absolute nultolerantie op geweld tegen onze politiemensen.

Vlaamse vrienden,

Wie de stemming van Vlaanderen peilt, peilt de massale onvrede over migratie. En terecht, het beleid is een ramp. In 2019 stemde Vlaanderen voor een rechts migratiebeleid, en we beleven sindsdien een links opengrenzenbeleid met ellenlange wachtlijsten, dagelijkse veroordelingen en astronomische dwangsommen.
Zo kan het niet verder. Er moet dringend een illegale migratiestop komen.
Legale migratie op ONZE voorwaarden en criteria: JA
Illegale migratie op de voorwaarden van de mensensmokkelaars: NEEN

Beste vrienden,

20 jaar geleden stond de N-VA aan de wieg van het verplichte inburgeringsbeleid in Vlaanderen. En daarvoor alle hulde aan onze Geert Bourgeois.
Dit rechten en plichtenverhaal zetten we verder. We willen dat inburgeraars zich al beginnen inburgeren vanaf de verblijfsaanvraag is ingediend via de inburgering in het land van herkomst. Want zonder kennis van het Nederlands, geen toekomst in Vlaanderen.
En laten we eindelijk ophouden met die Vlaamse subsidiestromen naar de zogenaamde ‘zelforganisaties’. Ze zeggen de integratie te willen bevorderen, maar eigenlijk houden ze de segregatie alleen maar in stand. Er is maar één gemeenschap en dat is de Vlaamse.

Dames en Heren,

Democratie is het hoogste goed. Ze is niet perfect, maar democratie blijft het BESTE instrument om vrede, individuele vrijheid en welvaart te garanderen. De basispeiler van elke democratie is de vrijheid van meningsuiting. Deze staat onder druk door extremisten, door islamisten, door woke-isten en door de gedachtepolitie van UNIA. Wat een geluk dat we daarvan af zijn. Proficiat Jan en Zuhal.

Wij willen een herwaardering van de vrijheid van meningsuiting. Dit betekent dat een subjectief begrip als ‘aanzetten tot haat’ uit de strafwet moet. Niet omdat we haatspraak toejuichen, wel omdat we in deze enge woke-tijden willen vermijden dat dergelijke subjectieve begrippen gebruikt worden om UW vrijheid van meningsuiting te beknotten.

Beste vrienden,

Tot slot resolutie 100, de laatste congresresolutie met als titel: ‘Trots op het verhaal van Vlaanderen’.
Een resolutie waar we onze liefde belijden voor Vlaanderen, ons land.
Wij zijn geen blanco blad, wij zijn honderden jaren geschiedenis, wij zijn Vlamingen en daar zijn we fier op.

Voor een Veilig en Vrij Vlaanderen!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s