Geldverspilling

‘Francken vraagt 100 miljoen euro voor asielopvang bij.’ En ‘Francken laat 5.000 lege opvangplaatsen openstaan en smijt belastingsgeld door ramen en deuren.’ Dit politiek gespin mochten we lezen dit weekend. De waarheid heeft echter haar rechten. Waar gaat het over? Door het naïeve christendemocratische ‘Wir Schaffen Das’ zijn de uitgaven voor asielopvang geëxplodeerd van 287 … Meer lezen over Geldverspilling

Advertenties

Veilig land van herkomst

Goed nieuws! Voor de eerste keer, geeft de Raad van State ons volledig gelijk mbt het KB ‘Veilig land van herkomst’. Waar gaat het over? Tijdens de Balkanasielcrisis van 2010-2011 heeft het parlement onder impuls van oa Sarah Smeyers (N-VA) beslist om jaarlijks een Lijst van veilige landen van herkomst te publiceren. Asielzoekers uit deze … Meer lezen over Veilig land van herkomst

Desinformatie

De linkse, totaal vooringenomen sensatiesite Apache - bekend van de Antwerpse SAMEN-begrafenis na de dodelijke treffer door de door hun opgeklopte vastgoedboomerang, beweert vandaag dat de Dienst Vreemdelingenzaken asielzoekers desinformeert. Er klopt niets van hun beweringen. De infobrief die rondgedeeld wordt betreft wel degelijk de geactualiseerde versie die op 23 maart 2017 werd gevalideerd. De … Meer lezen over Desinformatie

Terugkeerbeleid: de puntjes op de i

Beste vrienden, Het waren weer drukke dagen, zowel op het kabinet als in het parlement en de Europese Raad Binnenlandse Zaken. Toch neem ik graag de tijd om eens dieper in te gaan op het maatschappelijk probleem van de groeiende groep van personen in illegaal verblijf in ons land. Het gaat daarbij zowel om afgewezen … Meer lezen over Terugkeerbeleid: de puntjes op de i

Soedan – Art 3 EVRM

Er bestond deze week wat ophef over een verloren Soedanzaak voor het Brusselse Hof van Cassatie. Minder aandacht is er echter voor het feit dat we de meeste zaken winnen. Een overzicht: Voor de kerstvakantie: rechtspraak (4 arresten) van de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) van Brussel FR over Soedanezen (Dublin en/of Khartoem) en toetsing artikel … Meer lezen over Soedan – Art 3 EVRM

Doel bereikt

Amper 124 vreemdelingen dienden in december een regularisatieaanvraag (9Bis) in, het laagste maandcijfer in decennialang Belgisch vreemdelingenbeleid. In heel 2017 waren er 2.549 regularisatieaanvragen om humanitaire redenen. Ook dat is een laagterecord. Belangrijkste redenen? 1/ Ze moeten nu betalen, vroeger was alles GRATIS. (350€/pp, kinderen vrijgesteld. Opbrengst: 10 mio €) 2/ Er komt géén collectieve … Meer lezen over Doel bereikt

In memoriam Freija De Bock

Beste Steven, Liefste Emiel en Jules, Beste familie en vrienden, Jullie kennen Freija allemaal als een warme vrouw, die tot het einde toe optimistisch in het leven bleef staan. Een vrouw die weigerde te buigen voor het ongeluk dat haar ziekte met zich meebracht, maar daarentegen besloot om te genieten van elke dag. Als een … Meer lezen over In memoriam Freija De Bock

Recordopbrengst rolrecht verblijfsaanvragen

Vroeger waren aanvragen om in België te verblijven volledig GRATIS. Dit leidde tot een stortvloed aan ongefundeerde aanvragen en massale administratieve achterstand. Een ramp. Sinds 1/3/2015 moet er betaald worden. Sinds 1/3/2017 is het bedrag zelfs verhoogd tot 350€ per volwassene voor oa regularisatieaanvragen (art. 9bis). Dit zorgde voor een recordopbrengst van bijna 10 miljoen … Meer lezen over Recordopbrengst rolrecht verblijfsaanvragen

Soedan

Beste vrienden, Sta mij toe om aan jullie de correcte context te schetsen van de terugkeer naar Soedan. Er wordt vandaag gedwongen gerepatrieerd naar Soedan door Frankrijk, Italië, Zweden, Duitsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, en ons land. Alle landen van Europa die geconfronteerd werden met een groot aantal Soedanezen in illegaal verblijf op … Meer lezen over Soedan

Soedan

Herinnert u zich de hevige discussie over het Soedanezen in het Maximiliaanpark? Iedereen was het eens dat er geen tweede Calais mocht ontstaan in onze hoofdstad, maar de gevolgen ervan (samenwerken met Soedan), wilde niemand onder ogen zien. Wel, we zitten niet stil. Sedert 1 augustus 2017 werden er 110 Soedanezen opgesloten in een gesloten … Meer lezen over Soedan