Klachtbrief verwaarlozing Kasteelhoeve Linden

Aan de inspectie RWO

Phoenixgebouw

Koning Albert II-laan 19 / bus 22

1210 Brussel

 

  

Betreft: Klacht ernstige verwaarlozing Kasteelhoeve Linden-centrum

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

 

De Lindense Kasteelhoeve is een prachtig stukje onroerend erfgoed. Toch staat ze al jaren te verkommeren. We beleefden een triest hoogtepunt eind augustus toen een groot stuk van de rechtermuur instortte. Ik trok toen aan de alarmbel. Drie maanden later is er nog niets gebeurd. Erger nog, door de storm van enkele weken geleden, werd het gat in de muur fors groter. Voor mij en heel wat Lindenaren, is de maat vol. Al bijna een jaar klaag ik deze situatie aan, maar er gebeurde tot dusver niets. De Kasteelhoeve is het einde nabij. De eigenaar pleegt schuldig verzuim en is strafbaar. De Kasteelhoeve is immers al dertig jaar een deel van het beschermde dorpsgezicht van Linden (zie: http://paola.erfgoed.net/engine/fiche.php?id=000621&pv=B). En zoals bepaald in artikel 11 van het decreet van 3 maart 1976 tot Bescherming van Monumenten en Stads- en Dorpsgezichten zijn: ‘de eigenaars en vruchtgebruikers van een beschermd monument of van een in een beschermd stads- of dorpsgezicht gelegen onroerend goed, ertoe gehouden, door de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken, het in goede staat te behouden en het niet te ontsieren, te beschadigen of te vernielen.’

 

Wat dit concreet betekent, staat in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (zie: http://www.onroerenderfgoed.be/uploads/b255.pdf).

 

Art. 2. § 1. Onverminderd de bepalingen van artikel 3 is de eigenaar of vruchtgebruiker van hetzij een monument, hetzij van een ander onroerend goed dat deel uitmaakt van een stads- of dorpsgezicht, verplicht zorg te dragen voor de instandhouding en het onderhoud, ondermeer door:

1° het onmiddellijk herstellen van dakschade, het dichten of afdekken van lekken;

2° het tijdig reinigen van dakgoten, afvoerleidingen en zolderingen;

3° het treffen van maatregelen tegen ongunstige weersomstandigheden en tegen dierlijke vervuiling, het onmiddellijk vervangen van gebroken of gebarsten ruiten en het tijdig sluiten van ramen en dakvensters;

4° het leegpompen van ondergelopen kelders;

5° het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen, inzonderheid tegen brand, blikseminslag, waterschade, diefstal en tegen moedwillige of toevallige beschadiging;

6° het onmiddellijk nemen van consolidatie- en beveiligingsmaatregelen in geval van nood.

§ 2. Hij meldt elk schadegeval en desgevallend elke noodmaatregel die hij heeft genomen aan de Vlaamse Regering of haar gemachtigde en aan de betrokken gemeente.

 

Het is duidelijk dat de eigenaars (familie de Beaufort) deze Vlaamse regelgeving jarenlang aan hun laars lapten, ondanks herhaald aandringen en fel protest.

 

Ik voel me dan ook genoodzaakt een officiële klacht in te dienen tegen de eigenaars van de Lindense Kasteelhoeve wegens inbreuken op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten én op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten.

 

Daarnaast zal ik bij Monumenten & Landschappen zelf een dossier indienen om de Kasteelhoeve te erkennen als monument.

 

 

In de hoop dat deze forse maatregel het tij vooralsnog kan doen keren, verblijf ik.

 

Met de meeste hoogachting,

 

 

Theo Francken

 

 

 

 

p/a

Theo Francken

Houwaartstraat 106

3210 Linden

theo.francken@vlaamsparlement.be

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s