Ik ben Syriër, of toch niet.

Nationaliteitsfraude in de asielprocedure is geen nieuw fenomeen. Op momenten waarbij aan een bepaalde groep of nationaliteit quasi automatisch een beschermingsstatuut wordt toegekend is de verlokking voor anderen groot om een valse nationaliteit of identiteit aan te nemen. We zagen dit bijvoorbeeld ten tijde van de Kosovo crisis, maar ook vandaag met de vluchtelingenstroom uit Syrië. Syrische vluchtelingen worden in alle Europese landen erkend als vluchteling, door de gruwelijke oorlog die in hun thuisland woedt is terugkeer immers geen optie. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat personen uit andere landen, waarvoor de erkenningspercentages een stuk lager liggen, van deze situatie misbruik willen maken en zich ook valselijk als Syriër uitgeven. Een nauwgezette screening, controle en identificatie is dan ook onontbeerlijk.

De screeningsprocedures voor asielzoekers in ons land werden op mijn initiatief grondig versterkt en uitgebreid. Iemand die vandaag asiel aanvraagt in Brussel wordt eerst onderworpen aan een voorafgaande veiligheidsscreening, slechts in tweede instantie wordt zijn aanvraag definitief geregistreerd. Deze screening bestaat in de eerste plaats uit een controle van zijn of haar gegevens in de Europese databanken, dit om na te gaan of deze persoon nergens elders in de Europese Unie asiel heeft aangevraagd. Ook de Belgische veiligheids- en inlichtingendiensten worden geconsulteerd om na te gaan of de personen die in ons land asiel aanvragen bij hen gekend zijn.

In vele gevallen leggen asielzoekers geen identiteitsdocumenten voor bij het indienen van hun asielaanvraag, dit omdat zij deze verloren zijn dan wel omdat ze hun documenten doelbewust proberen achterhouden. Echter, ook wanneer zij wel originele documenten bij zich hebben blijft waakzaamheid geboden. In vele landen is het ten gevolge van jarenlange instabiliteit en corruptie immers mogelijk om gefraudeerde documenten te bekomen die amper van echte te onderscheiden zijn.

Het is juist om deze reden dat ook bij de behandeling van de asielaanvraag door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen uitzonderlijke aandacht gaat naar de identificatie van de asielzoeker. Het nationaliteitsonderzoek is een cruciaal onderdeel van de procedure. Tijdens een diepte interview van meerdere uren wordt via gerichte vragen de nationaliteit gecontroleerd. Dit onderzoek gebeurt door experts die specifiek zijn opgeleid over de situatie in deze landen van herkomst.

Indien er, ondanks deze strenge controles, toch nog iemand door de mazen van het net weet te glippen kan het statuut achteraf steeds worden ingetrokken.

Tussenkomst VN Migratietop 19/9/2016

vn

HIGH LEVEL MEETING ON LARGE MOVEMENTS OF REFUGEES AND MIGRANTS

ROUND TABLE 6

Global compact for responsibility sharing for refugees : respect for international law

INTERVENTION OF BELGIUM

Dear ladies and gentlemen,

 • In 2015 Europe was confronted with the largest influx of asylum seekers since World War 2. Over 2 million people reached the European shores. Even more than the financial crisis, this is a “stress-test” for the European Union, a stress-test we are not passing without a scratch. Borders reappeared within Europe and the public opinion quickly became alarmed over the large and uncontrolled influx of migrants.
 • This crisis has a large political fallout. In many European countries extreme-right parties are gaining ground fast. Also in the Brexit campaign migration was a decisive topic. In a few months we will have important elections in France, the Netherlands and Germany, countries with a growing anti-migration opposition and deeply concerned citizens.
 • It is clear that if we want to prevent the European Union from collapsing -and this is not a hypothetical statement- we have to make sure that the migration chaos does not repeat itself. To achieve this we need both a better intra-European framework on asylum and migration, but also a global compact for responsibility sharing.
 • The European Union managed to end the uncontrolled influx of asylum seekers from Turkey to Greece by agreeing a stronger cooperation on migration management with Turkey. This has brought the number of people losing their life in the Eastern mediterranean almost to zero. This “anti-drowning” plan, consisting of border management, humanitarian aid and resettlement, should now be extended to the whole of the Mediterranean. This year alone almost 3.000 people lost their lives trying to reach Italy. This tragedy must end now.
 • Belgium is a country of destination and has a long tradition of migration. This diversity is without doubt an enriching factor, but it poses big challenges as well. Integration of newcomers is incredibly important, something our leaders focussed too little on in the past and unfortunately, as tragic events in Brussels showed, we are now paying the price for that.

Ladies and gentlemen,

 • Countries of origin should respect their international obligation to take back their citizens when in illegal stay. The United Nations also have a role to play on this issue. The base line of our Belgian government’s migration policy is to protect real refugees, but at the same time be firm on those who abuse our hospitality.
 • The vast majority of refugees is of course living in countries close to their countries of origin. Therefore we have a global responsibility to stand by these countries in the region.
 • I believe any future compact on refugees should contain these 2 crucial elements:
  • Support to refugee communities in the region
  • Resettlement of the most vulnerable refugees
 • Only in 2015 Belgium made over 125 million euros available for humanitarian aid to support refugees in the region. At the same time one of my first decisions as a state secretary was to double and later tripple our resettlement efforts. Of course this is a global problem which requires a global commitment. Other countries like the US or Canada have also stepped up their resettlement and humanitarian efforts, but I can not help but notice the absence of some others. Not the least some of the rich and wealthy countries in the Middle-East who are often directly or indirectly involved in the ongoing conflicts.
 • The challenges we are facing today will only increase. Ongoing conflicts, demographic evolution and climate change will only higher the migration pressure on Europe. Therefore I believe we have no time to lose. We have to adapt our international framework and work together towards better solutions for both host- and refugee communities.

Radeloos in Merkelland

Eén jaar na haar ‘Wir schaffen das’-uitnodiging aan de halve wereld, verslaat rechtse nieuwkomer Alternative für Deutschland de Duitse christendemocraten in Merkel’s thuisbasis. Kan het symbolischer?

De sociaaldemocraten blijven in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern de grootste partij, maar ze hebben zich steeds erg kritisch uitgelaten over Merkel’s opendeurpolitiek. De socialistische deelstaatpremier Sellering zei tijdens de campagne het volgende: ‘Merkel blijft doen alsof Duitsland onderdak kan bieden aan iedereen die vlucht voor vervolging. Ze suggereert dat enkel rechtsextremisten en imbecielen bezorgd zijn over migratie. Dat is een kapitale fout.’ Dit komt dus van een socialist. Het klinkt trouwens zeer bekend in de oren. Jarenlang werd deze kapitale fout ook bij ons gemaakt, herinner u de mestkeversuitspraak van De Gucht. Dergelijke arrogantie maakte de Vlamingen enkel woester. Merkel maakt dit nu ook mee, woeste kiezers die uit frustratie een extreme noodkreet slaken.

In Vlaanderen blijft het overgrote deel van de journalisten Merkel door dik en dun verdedigen. Deze symbolische nederlaag staat zelfs niet vermeld op de voorpagina van ’s lands grootste krant HLN. Vlaanderen’s ‘Wir schaffen das’ krant bij uitstek De Morgen verdrukt de nederlaag tot blz. 9, op een piepkleine bovenvermelding op de voorpagina na.

De Duitste media lusten er wel van, om niet te zeggen, ze smullen ervan: ‘Radeloos in Merkelland’ kopt de ene, ‘Merkel’s boze geest’ kopt de andere. Vergeet niet dat enkele maanden geleden de Groenen in het zuidoosten Merkel’s partij ook al forse klappen toedienden. Merkel bloedt langs beide kanten, als ze de komende weken de cruciale steun van het CSU verliest zijn haar dagen geteld en krijgt BDW toch nog gelijk, met vertraging weliswaar.

Bij de politieke Wetstraatcollega’s neemt de forse publieke steun van de beginmaanden stelselmatig af, op een eenzame ‘grootste ballen’-uitzondering na. Als euforie stille schaamte wordt…

Ik heb altijd erg kritisch gestaan tegenover dergelijke hoogdraverige emopolitiek waar men met ethische en morele argumenten zijn superioriteit wenst te etaleren zonder de impact ervan goed in te schatten. Het zal aan mijn Lubbeeks boerenverstand liggen…

De politieke erfenis van een van de grootste naoorlogse Europese politici dreigt zo gecomprimeerd te worden tot het wekken van het zwarte beest in Duitsland.

image

De Migratie-industrie

Morgen treedt één van de grootste hervormingen ooit in vreemdelingenzaken in werking. Weg met de ‘migratie-industrie’ zoals Sarah Smeyers en ik het omschreven in ons boek ‘Land zonder grens’. Na de vele mislukte pogingen in het verleden wordt ein-de-lijk komaf gemaakt met de lucratieve asiel- en migratiebusiness via het pro Deo-stelsel. Iedere onvermogende blijft recht hebben op een pro Deo-advocaat maar de misbruiken en procedureslagen worden financieel fors ontmoedigd.

Sinds 1 maart 2015 moeten vreemdelingen eindelijk betalen voor verblijfsaanvragen, vanaf 1 september 2016 wordt het puntensysteem voor pro Deo aangepast. Beide ‘high impact’-maatregelen zorgen voor minder procedures, een betere kwaliteit van de dossiers en dus minder wachtlijsten en achterstand in vreemdelingenzaken. Zo moet het deze regering lukken om tegen eind 2017 zo goed als alle achterstand in vreemdelingenzaken weggewerkt te hebben. Dát zou pas historisch zijn.

Bedankt Koen Geens voor dit moedig initiatief en voor de uitstekende samenwerking.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de pro Deo-nomenclatuur (vergoedingssysteem pro Deo-advocaten):

 • Aanpak meervoudige asielaanvragen door het herleiden van de puntenvergoeding wanneer er geen nieuwe elementen worden aangehaald. In de administratieve fase bij het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen: vanaf de tweede asielaanvraag wordt de basis (3 punten) niet toegekend, behoudens bij aangetoonde significante tijdsinvestering en bij inoverwegingname (nieuwe elementen dus door CGVS beoordeeld, niet door Bureau Juridische Bijstand).
 • Men krijgt een vergoeding per aangevat uur gehoor op het CGVS, met een basis van 3 punten in tegenstelling tot de huidige forfaitaire vergoeding van 15 punten.
 • Beroepen in volle rechtsmacht en annulatieberoepen: Indien een onontvankelijke procedure werd ingeleid, worden de punten (basis en verzoekschrift) herleid tot maximaal 2 punten. Indien het beroep niet op de rol wordt geplaatst zonder dat dit werd geregulariseerd, of bij vaststelling van een kennelijk onrechtmatig beroep overeenkomstig artikel 39/73-1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen worden géén punten toegekend.
 • Aanpak meervoudige regularisatieaanvragen (9bis en 9ter) door het herleiden van de puntenvergoeding wanneer er geen nieuwe elementen worden aangehaald of bij herhaalde procedures, in de zin van de wet “opslorpende procedures”, ingediend door eenzelfde advocaat.
 • Onontvankelijke en meervoudige migratieberoepen (annulatieberoepen) aanpakken door het herleiden van de puntenvergoeding. Ten aanzien van procedures tegen de tweede en volgende negatieve beslissing op dezelfde rechtsgrond worden de punten herleid tot maximaal 2 punten behoudens wanneer wordt aangetoond dat er betekenisvolle nieuwe elementen werden aangebracht in de aanvraag die tot de bestreden beslissing heeft geleid.
 • Geen extra punten meer voor een zitting (zodat het aantal onterechte vragen voor een zitting afneemt), wat de schriftelijke procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen versnelt.
 • Vermindering van de punten voor een beroep ‘Uiterst Dringende Noodzakelijkheid’.
 • Geen vergoeding bij kennelijk onrechtmatige beroepen of beroepen die wegen fouten niet op de rol geplaatst worden.
 • Voorlopige maatregelen (in UDN) leveren slechts één extra punt meer op.

Vergoedingen

Justitie krijgt elk jaar een gesloten enveloppe, waarmee de pro Deo-vergoedingen moeten worden uitbetaald. De waarde van 1 punt hangt aldus af van het aantal zaken, die moeten worden vergoed. De laatste 5 jaar schommelde de waarde van het punt altijd rond de 25 Euro.

De totale kost van pro Deo bedroeg ongeveer 78 miljoen EUR in 2014, 72 miljoen EUR in 2015 en is begroot op ongeveer 73 miljoen EUR in 2016. 1/4de tot 1/3de van alle pro Deo’s betreffen vreemdelingenzaken.

BEF-ADVOCAAT-GERECHTSHOF-GRONINGEN-TOGA
NLD-20040204-GRONINGEN: Toga met bef. ANPFOTO KOEN SUYK

Records

imageAfgelopen zaterdag zetten we voor dit jaar de 1.000ste (ex)gedetineerde op het vliegtuig richting thuisland. Het ging om een Roemeense crimineel, oplichter, inbreker, dief.

Het is nog maar de tweede keer dat we de kaap van de 1.000 halen, zijnde in 2015 en in 2016. Vorig jaar was het midden september, nu een maand vroeger. Krijgen we elke criminele illegaal weg? Neen, spijtig genoeg niet, maar we breken wel alle records. En dit ondanks de aanslag op Zaventem die repatriëren wekenlang quasi onmogelijk maakte.

Respect voor en dank aan alle medewerkers, dankzij jullie kan ik mijn grootste verkiezingsbelofte waarmaken.

Vreemdelingenstemrecht 2.0

Terwijl John Crombez dit weekend in De Standaard een groot links mea culpa slaat over migratie onder het motto: ‘We hebben te lang gezwegen’, en zich na zijn publieke – weliswaar teruggefloten – steun voor het pushbackplan van zijn Nederlandse PvdA-kameraad Samson opnieuw op de ‘flinkse’ lijn Scheffer-Elchardus zet, kiezen de Franstalige kameraden dit weekend in Le Soir ook voor de vlucht vooruit, maar dan wel in de tegenovergestelde richting. PS-coryfee Philip Close legt als fractieleider van de machtige PS in het Brussels Parlement én als eerste schepen in Brussel, het migrantenstemrecht op tafel. Dit met de bedoeling om ‘het imago van Brussel op te poetsen’ (sic) want ‘Brussel is toch het toonbeeld van openheid en diversiteit’. Close doet dit voorstel vanuit zijn bevoegdheid als schepen van Toerisme. En wie wat lacherig zou twijfelen aan de draagkracht van zijn voorstel, hij doet dit voorstel wel degelijk namens de grootste Franstalige partij van het land, de uitbreiding van het vreemdelingenstemrecht staat immers uitdrukkelijk in het PS verkiezingsprogramma 2014-2019.

Het gaat voor alle duidelijkheid over de regionale parlementsverkiezingen, want zoals u weet, is het vreemdelingenstemrecht voor de lokale verkiezingen al jaren een feit…

De Sp.a wil flinks, de PS wil dubbellinks. Geef alleman stemrecht en ons internationaal imago is terug helemaal toppie. Ik ben alvast verheugd om te lezen dat de MR de deur dichtsmijt. ‘De tijd van de PS-solden is voorbij’ zo stel fractieleider Ducarme, zijdelings opmerkend dat de PS hiermee gewoon stemmen wil bijwinnen. Wel, ik kan het enkel met hem eens zijn.

U moet trouwens weten dat de PS al jaren het regionaal stemrecht voor Belgen in het buitenland tegenhoudt (teveel extra MR-kiezers), ze willen dus stemrecht geven aan vreemdelingen voor de deelstaatparlementen, maar hetzelfde stemrecht willen ze niet geven aan de eigen Belgen in het buitenland. Kortom, een vreemdeling die 5 jaar in Brussel woont krijgt van de PS stemrecht voor het Brussels parlement, maar een Belg die heel zijn leven in Brussel gewoond heeft en nu voor 2 jaar in het buitenland gaat werken, die mag van de PS níet gaan stemmen. Hoe zou je zoiets in een slogan kunnen formuleren: ‘Vreemdelingen eerst, Belgen laatst’, zoiets?

Criminelen terug

Het terugsturen van (ex-)gevangenen begint op volle toeren te draaien. Vorig jaar braken we alle records (1.437 in 2015 tov ‘amper’ 625 in 2014) en het ziet ernaar uit dat we er dit jaar nog een forse schep bovenop gaan doen, ondanks de aanslag in Zaventem en ondanks de cipiersstaking (trouwens nog iets gehoord van de ‘we staken tot de regering valt’ FGTB bobo’s?).

Na de absolute recordmaand mei (168) repatrieerden we in juni 125 (ex-)gedetineerden terug naar eigen land. In totaal zijn deze 125 goed voor 3.192 maanden en 6 dagen aan gevangenisstraffen ofte 266 jaar en 6 dagen gevangenisstraffen: verkrachters, een moordenaar, inbrekers, mensensmokkelaars, pooiers, een folteraar en drugs, drugs, drugs…

Goed gevolg van dit nieuw, strak beleid is dat het aantal vreemdelingen in de Belgische gevangenissen voor het eerst sinds héél lang, fors daalt. Zaten er begin januari nog 5.304 vreemdelingen in onze gevangenissen, waren dat er begin juli 4.954. Een daling met 7% op amper 6 maanden. (Voor alle duidelijkheid, dat zijn er nog veel te veel maar goed, Rome is ook niet op één dag gebouwd.)

Politieke beloftes zijn mooi, goede resultaten zijn mooier.

Met dank aan collega Koen Geens voor de uitstekende samenwerking.

 

image

Vakantiefraude

Misschien herken je dit?

Dit artikel uit De Telegraaf gaat momenteel viraal in Nederland, maar ook heel wat Vlamingen spraken me er de laatste dagen op aan. Het gaat echter om een Nederlandse situatie, geen Vlaamse/Belgische.

Hier hebben we al in maart een speciale fraudecel opgericht om deze praktijken op te sporen en te bestrijden. Want laten we duidelijk zijn: op vakantie gaan in het land waaruit je gevlucht bent ‘omdat je er met de dood bedreigd wordt’ is de boel belazeren en kan niet.

Vtm bracht dit item begin maart in haar Nieuws: http://nieuws.vtm.be/binnenland/181159-speciale-cel-tegen-fraude-bij-asielzoekers

Zou dit tegenbericht nu ook meer dan 1.000 keer gedeeld worden?😉image