Nieuwe asielwet

Gisterennacht werd het wetsontwerp tot omzetting van de nieuwe Europese asielprocedure-richtlijn gestemd in de Kamer. De nieuwe asielwet, zeg maar. Hieronder een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

  • Inhouden van identiteitsdocumenten (door DVZ/CGVS/RVV tijdens de procedure en door DVZ na weigering asielaanvraag).

De vaststelling van de identiteit en de nationaliteit van de asielzoeker is een kernelement in het onderzoek van het verzoek om internationale bescherming, en dit tijdens de volledige duur er van. De bewaring van de originele stukken daarvan laat ons toe om de echtheid ervan grondig na te gaan. De asielzoeker is ertoe gehouden om deze stukken zo spoedig mogelijk neer te leggen. De bewaring van de identiteitsdocumenten zal daarenboven het terugkeerproces van afgewezen asielzoekers enorm vergemakkelijken, omdat de originele identiteitsdocumenten kunnen worden aangewend voor het bekomen van een repatriëringsakkoord (‘laissez-passer’ van het land van herkomst).

  • Geen taalshopping meer

Vandaag proberen sommige afgewezen asielzoekers een erkenning te krijgen door een nieuwe asielaanvraag in te dienen in een andere taal. Die mogelijkheid wordt nu onmogelijk gemaakt.

  • De beroepstermijn wordt terug gebracht van 15 naar 10 dagen bij verblijf in gesloten centrum.

Een kortere beroepstermijn betekent een kortere procedure en daardoor minder lange onzekerheid voor de asielzoeker en kortere opvangkosten voor de overheid.

  • Beroep indienen = beroep afwachten

Vandaag worden er meervoudige asielaanvragen ingediend door afgewezen asielzoekers die nog een beroepsprocedure lopen hebben. Die praktijk wordt nu onmogelijk. Beroep indienen = beroep afwachten.

  • Wettelijk kader voor gebruik van sociale media door CGVS

Het CGVS en de RVV krijgen de mogelijkheid om aan de asielzoeker te vragen om zijn GSM/computer in te kijken, om zo de nationaliteit en het asielrelaas te kunnen verifiëren en dit, enkel als de verzoeker niet spontaan meewerkt.. Indien de asielzoeker weigert, kan dat een negatieve indicatie qua geloofwaardigheid zijn.

  • CGVS mag medisch onderzoek laten doen.

Asielzoekers staven soms hun vervolging met medische letsels die ze ten gevolge daarvan opgelopen hebben. Tot nu toe dienden die te worden gestaafd met medische attesten van dokters in België. Nu krijgt de CGVS de mogelijkheid om zelf een medische onderzoek te laten doen om letsels vast te stellen. Dat is een vereenvoudiging, die in het belang is van de bona fide asielzoeker.

  • Snellere en betere identificatie van bijzondere procedurele noden:

Sommige asielzoekers hebben bij het gehoor bijzondere noden. Zo kunnen vrouwen die verkracht zijn in het land van herkomst, toeklappen indien het gehoor op CGVS door een mannelijke protection officer wordt gevoerd. De asielinstanties zullen die bijzondere noden nu vroeger in kaart brengen, om zo onder andere de gehoren in de beste mogelijke omstandigheden te kunnen voeren.

8) Maatregelen tegen ‘sabotage’-asielaanvragen in gesloten centra.

Het indienen van last-minute meervoudige asielaanvragen in gesloten centra, om zo een repatriëring te saboteren, is een zeer kwalijke en hinderlijke praktijk. Daar wordt nu kordaat op ingegrepen. Als een afgewezen asielzoeker opgesloten wordt in een gesloten centrum,  en als hij een nieuwe asielaanvraag indient, wordt die behandeld volgens een spoedprocedure: Het beroep daartegen zal niet langer schorsend zijn indien zijn vorige asielaanvraag minder dan een jaar geleden was, wat wil zeggen dat de asielzoeker kan gerepatrieerd ondanks een lopende beroepsprocedure. Een volgende asielaanvraag, ingediend in het gesloten asielcentrum, zal een repatriëring niet meer kunnen tegenhouden.

9) Mogelijkheid voor begeleide minderjarigen om een AA in te dienen en om een gehoor te vragen

Het participatie- en hoorrecht van het kind is neergelegd in artikel 12 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind en is één van de kernbepalingen van dit verdrag. Door de minderjarige de mogelijkheid te geven om zijn mening te uiten, wordt het recht op horen van het kind geïmplementeerd in de wetgeving.

 

 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s